Privasi

Bagaimana sekiranya Maklumat Peribada yang dibekalkan anda adalah tidak lengkap?

Setakat mana dinyatakan (sebagai contoh, semasa kali pertama anda log masuk Akaun Boost), ia adalah wajib untuk membekalkan Maklumat Peribadi anda kepada kami bagi membolehkan kami memproseskan permohonan anda untuk mewujudkan Akaun Boost, atau membolehkan kami membekalkan anda dengan Perkhidmatan kami. Sekiranya anda menolak untuk memberikan Maklumat Peribadi yang wajib, kami mungkin tidak dapat memproseskan permohonan anda dan/atau membekalkan anda dengan Perkhidmatan kami.